Test stylów zachowania MaxieDISC® daje informację o stylu zachowań respondenta. Jego naturalnym stylu zachowania oraz adaptacji, którą dokonuje w miejscu pracy. Informacje te są przydatne w zastosowaniach biznesowych, ponieważ na ich podstawie można określić postawy rozmówców, takie jak stosunek do zmiany, styl sprzedaży, styl zarządzania, preferowane role w zespole. W raporcie stylów zachowań MaxieDISC® znajdują się następujące pozycje: 1. Ogólna charakterystyka 2. Atrybuty 3. Mocne strony 4. Potencjalne zagrożenia 5. Motywatory 6. Rzeczy, które przychodzą z łatwością 7. Czego nie lubi Do czego służy raport z testu MaxieDISC®? Raporty oparte na testach MaxieDISC® mają szerokie zastosowanie. Ponieważ dostarczają wielu danych na temat preferencji stylu behawioralnego respondentów, można je skutecznie wykorzystać do: 1. Zbadania potencjału zespołu i zwiększenia jego efektywności. 2. Zatrudniania osób o właściwych kompetencjach. 3. Rozwiązywania konfliktów w zespole. 4. Zwiększania efektywności w zespole dzięki lepszemu dopasowaniu zadań do kompetencji pracowników. 5. Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie 6. Zwiększać efektywność liderów i menadżerów. 7. Coachingu. 8. Szkoleń. Zarówno od strony trenera (znajomość grupy) jak i osób szkolących się (samoświadomość i rozwój). 9. Inwestowania finansowego (dobór strategii inwestycyjnej do stylów zachowań). 10. I wiele innych. Wszędzie tam, gdzie pracujemy z ludźmi można znaleźć zastosowania. Kupując test MaxieDISC®️, w tej cenie, dostajesz również konsultację swojego raportu z naszym ekspertem biznesowym. Nie musisz sam interpretować swoich wyników, zrobi to za Ciebie nasz specjalista. Po dokonaniu zakupu nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, żeby ustalić dogodny dla Ciebie termin wykonania testu i konsultacji on-line. Wybierz jeden z trzech rodzajów testu. Ich opisy znajdziesz poniżej.


450 
Rodzaj zamawianej diagnozy:: *

Dowiedz się więcej


1. Diagnoza MaxieDISC® Klasyczna

* Rzeczową i jasną informację o naturalnym stylu zachowania respondenta: mocnych stronach, potencjalnych zagrożeniach, naturalnych motywacjach i czynnikach zwiększających efektywność w wybranym kontekście rozwojowym.

* Cenne informacje o adaptacji, czyli dostosowywaniu naturalnych zachowań, do bieżących czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą obniżać efektywność i satysfakcję z działania.

* Najważniejsze informacje o założeniach modelu MaxieDISC® oraz wskazówki dotyczące rozpoznawania i komunikowania się z osobami o różnych stylach zachowań.


2. Diagnoza MaxieDISC® Predyspozycji zawodowych

* Przekrojowy opis naturalnych stylów zachowań respondentów: kluczowe cechy i mocne strony, orientacja zawodowa, motywatory w środowisku pracy, czynniki wzmacniające i zmniejszające efektywność środowiska zawodowego.

* Ważne informacje o przystosowaniu – czyli dopasowywaniu naturalnych zachowań – do wpływania na aktualne czynniki w obszarze zawodowym, które mogą obniżać efektywność i satysfakcję z wykonywanej pracy.

* Kluczowe informacje o modelu MaxieDISC® i jego wykorzystaniu w identyfikacji potencjału i skłonności do wykonywania określonych typów zadań lub ról zawodowych.


3. Diagnoza MaxieDISC® sprzedażowa

* Charakterystyka opisowa respondentów na stanowiskach sprzedażowych: naturalne cechy i mocne strony, czynniki zmniejszające efektywność oraz te, które są łatwo dostępne i czynią ich bardziej przekonującymi w kontaktach z klientami.

* Przedstawienie dostosowania – czyli dopasowania naturalnych zachowań – do aktualnych czynników wpływających na podejmowaną działalność sprzedażową, co może zmniejszyć wpływ pracy i osłabić pozycję sprzedażową.

* Ważne informacje na temat Modelu MaxieDISC® i wskazówki dotyczące korzystania z niego w celu identyfikacji stylów zachowań klientów, radzenia sobie z obiekcjami i zwiększania szans sprzedaży.