Czym jest model DISC?

Czym jest model DISC?

Model DISC jest narzędziem stosowanym zarówno w środowiskach biznesowych, jak i w rozwoju osobistym. Jego korzenie sięgają lat 20 XX wieku, a jego rozwój oparty jest na pracach psychologów, którzy badali ludzkie zachowania.

Czytaj więcej
3 minut czytania
MaxieDISC®

MaxieDISC®

Model DISC jest wykorzystywany do rozwoju indywidualnego jak i całych zespołów. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć, jak funkcjonują poszczególne osoby w zespole i jakie są ich naturalne style działania. Wiedza ta pomaga w dobieraniu odpowiedniego składu zespołu i w budowaniu efektywnych relacji między pracownikami. Istnieją różne narzędzia oparte ma modelu DISC, jednak najbardziej przystosowanym do polskich realiów oraz najbardziej efektywnym jest model MaxieDISC®️.

Czytaj więcej
1 minut czytania
Narzędzia modelu DISC

Narzędzia modelu DISC

Kwestionariusze, testy, filmy, pliki.

Czytaj więcej
1 minut czytania