MASTER PERSON ANALYSIS - PSYCHOMETRYCZNY TEST OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

MASTER PERSON ANALYSIS - PSYCHOMETRYCZNY TEST OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

Master Person Analysis to jedno z najnowocześniejszych narzędzi psychologicznych do diagnozowania osobowości zawodowej. Test opiera się na analizie cech i zachowań, które są unikalne dla każdej osoby i pozwala uzyskać dokładny obraz jej charakteru, motywacji, wartości i preferencji. Jest on również pomocny przy planowaniu kariery, ponieważ pozwala uświadomić sobie, jakie zawody będą odpowiadać danej osobie i jakie cechy powinna posiadać, aby odnieść sukces na danym stanowisku.Test jest całkowicie anonimowy i jego wynik jest przedstawiany w formie raportu, który może być wykorzystywany na przykład do ulepszania relacji z innymi i do podejmowania bardziej świadomych decyzji zawodowych.

Czytaj więcej
2 minut czytania