Agnieszka Fleszar (Szachniewicz)
Dyrektor Programowy

Jestem konsultantką, mentorką i trenerką Modelu MaxieDISC®. Posiadam międzynarodowy certyfikat Everything DiSC trainer & facylitator oraz certyfikację Szkoły Trenerów Sprzedaży (SPTS). Ukończyłam studia o kierunku Trener w organizacji w Warszawskiej Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Jestem również absolwentką Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pełnię funkcję Dyrektora ds. Rozwoju marki Unico oraz Dyrektora Programowego marki Kinetic Progress. Kieruję strategicznymi inicjatywami rozwojowymi oraz wdrażam nowoczesne rozwiązania wspierające dynamiczny rozwój organizacji.

Usprawniam w firmach procesy komunikacji oraz współpracy w zespole. Prowadzę efektywne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, informacji zwrotnej oraz NVC również w kontekście biznesowym. Ponadto pomagam pracownikom każdego szczebla w rozwijaniu swoich kompetencji bazując przy tym na modelu DISC.

Jestem współautorką programów rozwojowych z serii "DISC Advisor". Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą i zespołami sprzedażowymi oraz ponad 12 lat doświadczenia w edukacji dorosłych. Współpracowałam z takimi firmami jak T-Mobile Polska S.A. czy Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., podnosząc kwalifikacje pracowników działów handlowych i menedżerów oraz usprawniając strategiczne procesy biznesowe.

Tylko w ubiegłym roku przeprowadziłam około 850 godzin działań rozwojowych w tym ponad 260 godzin sesji mentorskich, konsultacji i spotkań coachingowych. Projektując rozwiązania dla klientów, zawsze dbam o to, aby były one dostosowane do zbadanych wcześniej potrzeb oraz realizowały założone cele. Wspieram klientów merytorycznie i praktycznie, pomagając im zarządzać procesem rozwojowym całych zespołów jak i poszczególnych pracowników różnych działów. 

Analizując zespoły na podstawie sesji i raportów MaxieDISC®, identyfikuję ich potrzeby rozwojowe, co pozwala na skuteczne planowanie dalszego rozwoju nie tylko poszczególnych pracowników, ale również całego przedsiębiorstwa.