3 minut czytania
Czym jest model DISC?

✅ Geneza modelu DISC

Model DISC jest modelem ludzkich zachowań oraz wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Jego korzenie sięgają lat 20. XX wieku, kiedy to William Marston, amerykański psycholog, wynalazca wykrywacza kłamstw oraz kreator postaci Wonder Woman, na podstwie wieloletnich badań i obserwacji opracował model. W 1928 roku Marston opublikował książkę "Emotions of Normal People", w której przedstawił teorię czterech podstawowych stylów zachowań ludzkich: Dominance (Dominacja), Influence (Wpływ), Steadiness (Stałość) oraz Conscientiousness (Sumienność).To, co bardzo istotne – model powstał w oparciu o wieloletnie badania i obserwacje zachowań ludzi bez zaburzeń osobowościowych.

Znajomość modelu ułatwia nam poruszanie się po skomplikowanym świecie ludzkich różnorodności. Należy jednak pamiętać, że ludzie nie są jednostylowi. Zazwyczaj jeden ze stylów jest w przewadze, a kolejny lub kolejne dwa są stylami komplementarnymi.

🟥 Dominance (Dominacja)
Osoby o przewadze tego stylu cechują się asertywnością, pewnością siebie i zdecydowaniem. Są zorientowane na osiąganie celów, lubią kontrolować sytuacje i dążyć do wyników. Wyzwania motywują je do działania.

🟨 Influence (Wpływ)
Osoby o tym stylu są towarzyskie, otwarte i przekonujące. Lubią współpracować z innymi, inspirują i motywują do działania. Wykazują optymizm i entuzjazm, a ich mocną stroną jest umiejętność budowania relacji i przełamywania barier.

🟩 Steadiness (Stałość)
Osoby, u których przeważa ten styl są lojalne, cierpliwe i konsekwentne. Cenią stabilność, harmonię i współpracę. Są predysponowane do wspierania innych. Nie lubią konfliktów i starają się ich unikać.

🟦 Conscientiousness (Sumienność)
Osoby o przeważającym stylu sumiennym są analityczne, dokładne i systematyczne. Skupiają się na jakości i standardach, dbając o szczegóły i dokładność. Preferują pracę oparte na faktach i danych.


✅ Jak model DISC się rozwijał❓

Po publikacji prac Marstona, jego teorie zaczęły zyskiwać na popularności, a model DISC został zaadaptowany i rozwinięty przez różnych badaczy i praktyków. W latach 40 i 50 XX wieku narzędzie DISC zostało uzupełnione o kwestionariusze osobowościowe, które pozwalały na bardziej efektywne badanie stylów zachowania.


Obszary, w których model może zostać z sukcesem zaimplementowany

Model DISC jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching, edukacja czy rozwój osobisty. Firmy implementują model w procesach między innymi w celu budowania efektywnych zespołów, poprawy komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Model może mieć również zastosowanie w edukacji. Znajomość modelu i jego umiejętne wykorzystanie pomaga pedagogom (również trenerom biznesu) lepiej zrozumieć uczniów (uczestników szkoleń) i dostosować metody nauczania do ich indywidualnych potrzeb. Ze względu na prostotę modelu i szerokie możliwości wykorzystania, DISC można zaimplementować we wszystkich obszarach i procesach, w którym jednym z ogniw jest człowiek.


Jak Implementacja modelu DISC może wpłynąć na poprawę procesów i zwiększenie efektywności przedsiębiorstw

Implementacja modelu DISC w firmach ma wielowymiarowy wpływ na efektywność i poprawę działania procesów:

1️⃣. Optymalizuje komunikację.
Model DISC pomaga zrozumieć różne style komunikacyjne pracowników, co prowadzi do efektywniejszej wymiany informacji i zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieporozumień.

2️⃣. Zwiększa efektywność rekrutacji jednocześnie obniżając jej koszty.
Zastosowanie modelu DISC w procesie rekrutacji pomaga w identyfikacji kandydatów, którzy najlepiej pasują do kultury organizacyjnej i wymagań stanowiska.

3️⃣. Zwiększa efektywność zespołów.
Dzięki lepszemu zrozumieniu swoich mocnych stron i stylów pracy, członkowie zespołów mogą lepiej współpracować i bardziej efektywnie dzielić zadania.

4️⃣. Pozwala redukować konflikty.
Zrozumienie różnorodnych stylów zachowań pomaga w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów i tworzeniu bardziej harmonijnego środowiska pracy.

5️⃣. Pozwala na lepsze dopasowanie ról do człowieka.
Dzięki modelowi DISC można lepiej dopasować role do indywidualnych predyspozycji pracowników, co zwiększa ich wydajność i zaangażowanie.

6️⃣. Pomaga zwiekszyć zaangażowanie zespołu.
Model DISC wspiera budowanie bardziej zaangażowanych i zadowolonych zespołów poprzez lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb i motywacji pracowników.

7️⃣. Prowadzi do poprawy przywództwa.
Liderzy mogą lepiej zrozumieć potrzeby i style swoich pracowników, co pozwala im na skuteczniejsze zarządzanie i motywowanie zespołów.

8️⃣. Rozwija on pracowników.
Model DISC pomaga pracownikom w samopoznaniu i zrozumieniu swoich motywacji, co wspiera ich rozwój osobisty i zawodowy.

9️⃣. Usprawnia procesy biznesowe.
Dzięki lepszemu zrozumieniu stylów zachowań pracowników, model DISC pozwala na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmie, co prowadzi do ich usprawnienia i lepszego wykorzystania zasobów.

1️⃣0️⃣. Wpływa na optymalizację procesów sprzedaży. 
Zrozumienie stylów behawioralnych klientów umożliwia lepsze dostosowanie strategii sprzedażowych, co może prowadzić do wyższej skuteczności sprzedaży.

1️⃣1️⃣. Wspomaga budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.
Implementacja modelu DISC promuje kulturę wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy, co pozytywnie wpływa na ogólną atmosferę w firmie.


✅ Czy model DISC sprawdzi się w Twojej firmie❓
Porozmawiaj z naszym ekspertem biznesowym i sprawdź.

Umów się na bezpłatną konsultację już teraz.