2 minut czytania
DISC ADVISOR

Różnorodność ludzka jest ogromna Być może dlatego czasem trudno nam zrozumieć i zaakceptować zachowania innych osób, już nie wspominając o efektywnej współpracy, czy skutecznym komunikowaniu się Na szczęście istnieje pewien rodzaj mapy, dzięki któremu nie musisz ukończyć studiów psychologicznych, aby móc zrozumieć nie tylko innych, ale również siebie Ta mapa to czterostylowy model ludzkich zachowań DISC. Jego znajomość nie tylko wspiera komunikację Pozwala również zwiększyć i efektywnie wykorzystać indywidualny potencjał. 


Cel szkolenia:

Poznanie oraz nabycie umiejętności rozpoznawania stylów zachowań DISC. Zrozumienie zachowań innych ludzi oraz poznanie własnego stylu zachowań. Usprawnienie komunikacji międzyludzkiej poprzez umiejętne dopasowanie stylu komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy. Podniesienie własnej efektywności poprzez skupienie się na swoich mocnych stronach. Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów z osobami reprezentującymi poszczególne style zachowań. 


Program szkolenia:

1. Model DISC – wprowadzenie.

 • Czym jest Model DISC.
 • Zastosowanie Modelu DISC.
 • Geneza ludzkich zachowań.
 • Poglądowy, indywidualny kwestionariusz stylu zachowań.

2. Charakterystyka stylów zachowań według DISC.

 • Zasady działania osób o poszczególnych stylach.
 • Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Inteligencja emocjonalna a styl zachowa.
 • Cechy stylów.

3. Rozpoznawanie poszczególnych stylów DISC.

 • Wskaźniki niewerbalne charakteryzujące dany styl zachowań.
 • Wskaźniki werbalne charakteryzujące dany styl zachowań.

4. Komunikacja z osobami reprezentującymi określony styl zachowań.

 • Potrzeby komunikacyjne osób o określonym stylu.
 • Dopasowanie indywidualnego stylu komunikacji, do stylu komunikacji rozmówcy.

5. Konflikty między stylami.

 • Zachowania w konflikcie.
 • Przyczyny i podłoża konfliktów.
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

6. Efektywne współdziałanie i budowanie relacji z każdym ze stylów. 


Korzyści:

Poznając model DISC dowiesz się, z czego wynikają różnice w zachowaniu ludzi. Rozpoznając poszczególne style zachowań, będziesz mógł podnieść swoją efektywność, usprawnić komunikację, określić najlepszy dla Twojego stylu sposób realizacji celów. Nabyte umiejętności i wiedzę będziesz mógł wykorzystać w życiu prywatnym oraz zawodowym. 


Umiejętności:

 • rozpoznawania stylów zachowań w modelu DISC,
 • efektywnego komunikowania się z każdym ze stylów,
 • efektywnego współdziałania z każdym ze stylów,
 • lepsze zrozumienie siebie i innych (zrozumienie różnic w zachowaniu),
 • umiejętność traktowanie innych tak, jak oni chcieliby być traktowani,
 • poprawa relacji z określonymi stylami dzięki min zrozumieniu ich potrzeb,
 • wykorzystanie swoich mocnych stron w celu podniesienia efektywności oraz określenie najlepszego dla własnego stylu sposobu realizacji celów.

 

Uczestnicy: Wszystkie osoby, chcące podnieść swoją efektywność osobista i zawodową oraz usprawnić komunikację na wielu płaszczyznach. 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ilość uczestników: 8 - 16

Cena szkolenia za osobę: 1845 zł (1500 zł netto) 

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm. 


❗️Zostań Certyfikowanym Konsultantem MaxieDISC®❗️
Kliknij i sprawdź szczegóły.