2 minut czytania
SZKOŁA TRENERÓW KINETIC PROGRESS

To jedyne szkolenie trenerskie na rynku, podczas którego uczestnicy otrzymują własne raporty MaxieDISC oraz MPA, dzięki czemu są jeszcze bardziej przygotowani do pełnienia roli trenera.
Aktywność osób dorosłych opiera się o ciągłe kształcenie i rozwój. Ludzie uczą się głównie przez doświadczenie, dlatego tak ważne jest uwzględnienie w procesie edukacji ich potrzeb dydaktycznych, które determinują skuteczność procesu rozwojowego.
Żeby skutecznie realizować cele szkoleniowe oraz osiągać założone efekty, Trener każdorazowo powinien uwzględnić mnogość czynników wpływających na efektywność procesu dydaktycznego osób dorosłych.


Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu różnorodności stylów zachowań oraz stylów uczenia się dorosłych. Nabycie umiejętności efektywnego zarządzanie projektem szkoleniowym z pozycji Trenera w każdym z jego obszarów. Umiejętne projektowanie zindywidualizowanych oraz komercyjnych programów szkoleniowych uwzględniających potrzeby rozwojowe i dydaktyczne uczestników. Nabycie wiedzy z zakresu form i metod szkoleniowych oraz wypracowanie umiejętności odpowiedniego zaimplementowania metody w zależności od zaawansowania procesu grupowego, poziomu wiedzy i zaangażowania poszczególnych uczestników. Nabycie wiedzy z zakresu wystąpień publicznych (adekwatnej do pracy Trenera), budowania autorytetu oraz umiejętności angażowania uczestników na każdym etapie szkolenia. 


Program szkolenia:

Dzień 1

 • Jak budować autorytet trenera.
 • Czy ważne jest, a jeżeli tak, to jaki jest cel tworzenia kontraktu z grupą? 
 • Zarządzanie projektem szkoleniowym – od czego zacząć? (Metody badania potrzeb szkoleniowych).
 • MPA (Master Person Analysis) w pracy trenera.
 • Jak przełamać schematy w zachowaniu, nauce, działaniu. (Cykl Kolba).
 • Różnorodność metod szkoleniowych. 
 • Czy szkolenie to dobra metoda na wszystko? 
 • Ice breakery – ich rodzaje i rola. 
 • Proces grupowy.

Dzień 2

 • Badanie efektywności szkolenia. 
 • Proces komunikacji podczas szkolenia – co wpływa na jego efektywność.
 • Poprawne przekazywanie instrukcji do ćwiczeń. 
 • Komunikacja wizualna. 
 • Komunikacja oparta na faktach. 
 • Rola informacji zwrotnej w pracy trenera. 
 • Inteligencja emocjonalna w pracy trenera. 
 • Trudne sytuacje na szkoleniach. 
 • Wyposażenie trenera – profilaktyka trudnych sytuacji. 
 • 10 zasad trenera. 

Dzień 3

 • Model DISC w pracy trenera.

Dzień 4

 • Trener w dobie nowych technologii.

Dzień 5

 • Podstawy wystąpień publicznych.
 • Projektowanie szkolenia.

Dzień 6

 • Próbki pracy trenerskiej.


Czas trwania szkolenia: 48 godzin (6 dni)

Ilość uczestników: 6 - 10 osób

Cena szkolenia za osobę: 7380 zł (6000 zł netto) - cena obejmuje: Kwestionariusz MaxieDISC® (style zachowań) + sesję objaśniającą, raport MPA (test osobowości zawodowej) + jego omówienie, szkolenie, obiad, przerwy kawowe oraz materiały dydaktyczne. 

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.  

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.