3 minut czytania
DISC MANAGER ADVISOR

Skuteczny menedżer to nie tylko osoba, która przydzieli zadania i będzie monitorowała postępy ich wykonania. Skuteczny menedżer to przede wszystkim człowiek, który potrafi tak zaangażować i zmotywować poszczególnych członków zespołu, żeby ci nie odliczali jedynie dni od poniedziałku do piątku, ale żeby z entuzjazmem oddawali się swojej pracy. Budowanie skutecznych zespołów, zarządzanie nimi oraz inspirowanie ich członków do działania możliwe jest dzięki znajomości stylów zachowań poszczególnych pracowników. 


Cel szkolenia:

Poznanie oraz nabycie umiejętności rozpoznawania stylów zachowań DISC. Zrozumienie zachowań innych ludzi oraz poznanie własnego stylu zachowań. Usprawnienie komunikacji w ramach organizacji. Podniesienie własnej efektywności oraz efektywności członków zespołu. Umiejętne zarządzanie zespołem poprzez motywowanie pracowników, zwiększenie ich zaangażowania i zadowolenia z wykonywanej pracy, efektywne wykorzystanie mocnych stron pracowników, budowanie doskonałej atmosfery w zespole, efektywne rozwiązywanie konfliktów. 


Program szkolenia:

1. Model DISC – wprowadzenie.

 • Czym jest Model DISC.
 • Zastosowanie Modelu DISC.
 • Geneza ludzkich zachowań.
 • Poglądowy, indywidualny kwestionariusz stylu zachowań.

2. Charakterystyka stylów zachowań według DISC.

 • Zasady działania osób o poszczególnych stylach.
 • Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Inteligencja emocjonalna a styl zachowań.
 • Cechy stylów.

3. Rozpoznawanie poszczególnych stylów DISC.

 • Wskaźniki niewerbalne charakteryzujące dany styl zachowań.
 • Wskaźniki werbalne charakteryzujące dany styl zachowań.

4.Komunikacja z osobami reprezentującymi określony styl zachowań.

 • Potrzeby komunikacyjne osób o określonym stylu.
 • Dopasowanie indywidualnego stylu komunikacji, do stylu komunikacji rozmówcy.

5.Konflikty między stylami.

 • Zachowania w konflikcie.
 • Przyczyny i podłoża konfliktów.
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

6. Efektywne współdziałanie i budowanie relacji z każdym ze stylów.

7. Mapa zespołu.

 • Sporządzenie mapy zespołu współpracowników i pracowników.
 • Analiza mocnych stron własnych oraz obszarów do rozwoju poszczególnych członków zespołu/organizacji.
 • Identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z własnego stylu zachowań.
 • Analiza SWOT zespołu w odniesieniu do realizacji projektów / zadań / celów.


Korzyści:

Poznając model DISC dowiesz się, z czego wynikają różnice w zachowaniu ludzi w organizacji. Rozpoznając poszczególne style zachowań, będziesz mógł podnieść swoją efektywność oraz wpływać na podniesienie efektywności współpracowników i pracowników. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Ci podniesienie kompetencji związanych z usprawnieniem komunikacji, określeniem najlepszego dla Ciebie i Twojego zespołu sposób realizacji celów. Nabyte umiejętności i wiedzę będziesz mógł wykorzystać w życiu prywatnym oraz zawodowym. 


Umiejętności:

 • rozpoznawania stylów zachowań w modelu DISC,
 • efektywnego komunikowania się z każdym ze stylów,
 • efektywnego współdziałania z każdym ze stylów,
 • lepsze zrozumienie siebie i innych (zrozumienie różnic w zachowaniu),
 • odpowiedni dobór zadań do stylu pracownika,
 • motywowania pracowników o poszczególnych stylach zachowań,
 • wykorzystanie swoich mocnych stron w celu podniesienia efektywności menedżera,
 • pracy z mocnymi stronami członków zespołu w celu podniesienia produktywności i efektywności zespołowej.


Uczestnicy: Menedżerowie każdego szczebla, kierownicy, sukcesorzy na stanowiska menedżerskie, osoby planujące rozwój w kierunku objęcia stanowiska menedżerskiego. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 7 godzin

Ilość uczestników: 8 - 16

Cena szkolenia za osobę: 3075 zł (2500 zł netto) 

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.


❗️Zostań Certyfikowanym Konsultantem MaxieDISC®❗️
Kliknij i sprawdź szczegóły.