3 minut czytania
DISC TRADE ADVISOR

Obsługa klienta na wysokim poziomie jest kluczowym elementem na konkurencyjnym, stale zmieniającym się rynku. Przewaga rynkowa obecnie nie jest budowana tylko i wyłącznie w oparciu o najlepszą ofertę, a obsługa nie polega jedynie na dokonaniu sprzedaży. Obsługa klienta to złożony proces uwzględniający nie tylko szereg doświadczeń klienta. Obsługa klienta to przede wszystkim proces oparty o odpowiedni poziom interakcji budujących zaufanie klienta do firmy oraz handlowca, który ją reprezentuje. Dlatego tak istotna jest znajomość stylów zachowań klientów, umiejętność przewidywania ich reakcji w konkretnych, czasami trudnych sytuacjach oraz adekwatnego reagowania, nieschematyczna komunikacja na każdym etapie procesu i umiejętne odczytywanie „niewypowiedzianych” potrzeb klienta. 


Cel szkolenia:

Poznanie oraz nabycie umiejętności rozpoznawania stylów zachowań DISC klientów. Zrozumienie zachowań klientów oraz poznanie własnego stylu zachowań. Podniesienie kompetencji w zakresie sprzedaży i obsługi klienta poprzez lepsze dopasowanie oferty do klienta, identyfikowanie potrzeb klienta oraz przewidywanie jego zachowań. Nabycie umiejętności w zakresie dopasowania rozwiązań do stylu zachowań klienta na poziomie treści i przekazu. Podniesienie własnej efektywności oraz produktywności w odniesieniu do roli handlowca. Umiejętne wykorzystanie mocnych stron przy budowaniu długofalowych relacji z klientem opartych na lojalności klienta. 


Program szkolenia:

1. Model DISC – wprowadzenie

 • Czym jest Model DISC.
 • Zastosowanie Modelu DISC.
 • Geneza ludzkich zachowań.
 • Poglądowy, indywidualny kwestionariusz stylu zachowań.

2. Charakterystyka stylów zachowań według DISC.

 • Zasady działania klientów o poszczególnych stylach.
 • Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Inteligencja emocjonalna a styl zachowań.
 • Cechy stylów.

3. Rozpoznawanie poszczególnych stylów DISC.

 • Wskaźniki niewerbalne charakteryzujące klienta o danym stylu zachowań.
 • Wskaźniki werbalne charakteryzujące klienta o danym stylu zachowań.
 • Niezwerbalizowane potrzeby klientów reprezentujących poszczególne style zachowań.

4. Komunikacja z klientami reprezentującymi określony styl zachowań.

 • Potrzeby komunikacyjne klientów o określonym stylu.
 • Dopasowanie indywidualnego stylu komunikacji, do stylu komunikacji klienta.

5. Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta – mit trudnego klienta.

 • Przekonania w pracy handlowca.
 • Zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Przyczyny i podłoża sytuacji trudnych między handlowcami i klientami.
 • Efektywne rozwiązywanie sytuacji trudnych mające na celu budowanie długofalowych relacji
  z klientami.

6. Analiza poszczególnych stylów zachowań handlowców i klientów oraz ich wzajemne oddziaływanie.

 • Indywidualna analiza SWOT handlowca o określonym stylu.
 • Analiza SWOT klienta o określonym stylu.
 • Minimalizowane zagrożeń mogących mieć wpływ na świadome bądź nieświadome „sabotowanie” sprzedaży przez handlowców o poszczególnych stylach zachowań.


Korzyści:

Poznając model DISC dowiesz się, z czego wynikają różnice w zachowaniach handlowców oraz klientów. Rozpoznając poszczególne style zachowań klientów, będziesz mógł podnieść swoją efektywność w zakresie obsługi klienta oraz realizacji założonych celów sprzedażowych. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Ci podniesienie kompetencji związanych

z usprawnieniem komunikacji, określeniem najlepszego dla Ciebie sposób realizacji celów poprzez umiejętne budowanie relacji z każdym z typów klienta według metodologii DISC. 


Umiejętności:

 • rozpoznawania stylów zachowań w modelu DISC,
 • lepsze zrozumienie siebie i zachowań klientów (zrozumienie różnic w zachowaniu),
 • efektywnego komunikowania się z klientem reprezentującym określony styl,
 • lepszego dopasowania oferty do klienta o określonym stylu,
 • wpływania na decyzje zakupowe klientów,
 • minimalizowania sytuacji stresowych w pracy z „trudnym klientem”
 • budowania długotrwałych relacji z poszczególnymi klientami.


Uczestnicy: Pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta, przedsiębiorcy prowadzący działalność nastawioną na sprzedaż towarów i usług. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin

Ilość uczestników: 8 - 16

Cena szkolenia za osobę: 3075 zł (2500 zł netto) 

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.


❗️Zostań Certyfikowanym Konsultantem MaxieDISC®❗️
Kliknij i sprawdź szczegóły.