2 minut czytania
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Komunikacja to proces towarzyszący człowiekowi w każdym obszarze życia – zarówno zawodowego, jaki i prywatnego. Komunikujemy się „ze światem” od momentu narodzin. Naturalnie kompetencje merytoryczne są istotne, niemniej w wielu sytuacjach o sukcesie decyduje efektywność, jakość i skuteczność wyrażonych czy zwerbalizowanych myśli. Klarowne, pozbawione barier i przekonujące komunikowanie się jest narzędziem służącym efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu relacji, skutecznemu realizowaniu zadań i celów oraz niwelowaniu wielu ograniczeń w różnych dziedzinach życia. 


Cel szkolenia:

Budowanie poprawnej, nastawionej na współpracę i relację komunikacji międzyludzkiej. Rozwinięcie umiejętności wzajemnej komunikacji z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik. Budowanie synergii zespołowej oraz realizacji celów, poprzez wzajemne zrozumienie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów. 


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

 • Czym jest komunikacja – definicja.
 • Elementy procesu komunikacji.
 • Schemat komunikacji.
 • Elementy skutecznej komunikacji.
 • Poziomy i rodzaje komunikacji.

2. Najczęstsze bariery komunikacyjne.

 • Stereotypy, emocje, subiektywizm, kwantyfikatory ogólne, samopoczucie stron.
 • Blokady komunikacyjne T. Gordona.

3. Cele komunikacji w organizacji.

 • Rola komunikacji w organizacji.
 • Komunikacja, a procesy i realizacja zadań.
 • Przekaz, a prawidłowe zrozumienie komunikatu - Kwadrat komunikacyjny Friedmanna Schulza von Thuna.
 • Komunikacja zadaniowa.
 • SMARTne zlecanie i delegowanie zadań.

4. Informacja zwrotna i jej rola w organizacji.

 • Czym jest, a czym nie jest informacja zwrotna.
 • Rola informacji zwrotnej w organizacji.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej.
 • Techniki udzielania informacji zwrotnej.
 • Jak przyjmować informację zwrotną.

5. Konflikt w organizacji.

 • Nastawienie do konfliktu i jego konsekwencje.
 • Zachowania w konflikcie.
 • Rozwiązywanie konfliktów – analiza transakcyjna.
 • Rozwiązywanie konfliktów – kodeks postępowania.


Korzyści:

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych. Otrzymanie wiedzy na temat technik i narzędzi usprawniających komunikację. Świadomość wpływu elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przekazywanie komunikatów. Poznanie postaw asertywnych. Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnych. Efektywne rozwiązywanie konfliktów. 


Umiejętności:

 • rozpoznawanie oraz minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych,
 • właściwe dopasowanie własnego stylu komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy,
 • nabycie umiejętności właściwego formułowania informacji zwrotnej,
 • budowania pozytywnych relacji ze świadomością ich wpływu na efektywną współpracę.


Uczestnicy: Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom firmy. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 6 godzin

Ilość uczestników: 10 - 16

Cena szkolenia za osobę: 2214 zł (1800 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.