2 minut czytania
PODSTAWY ZARZĄDZANIA I PRZYWÓDZTWA „SKUTECZNY LIDER”

Skuteczny liter to osoba, która nie tylko potrafi organizować pracę zespołu. Skuteczny lider powinien posiadać również określone kompetencje w zakresie motywowania, inspirowania i wpływania na produktywność pracowników. Aby skutecznie wpływać na efektywność zespołu niezbędne jest wykazywanie się empatią oraz posiadanie określonych „cech serca”, a jednocześnie asertywność, konsekwencja i umiejętności związane z trzymaniem dyscypliny i egzekwowaniem. Kompetencje merytoryczne są niezmiernie ważne, ale niemniej ważna jest umiejętność „podłączania” ludzi do misji i wizji organizacji oraz budowania ich zaangażowania. 


Cel szkolenia:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji lidera w zakresie zarządzania i przywództwa. Kształtowanie właściwej i efektywnej postawy nastawionej na budowanie skutecznych zespołów i przewodzenie im. Pozyskanie wskazówek oraz konkretnych narzędzi, pomocnych i wspierających pracę lidera. 


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

 • Zarządzanie a przywództwo.
 • Zarządzanie i przywództwo.

2. Role lidera w zespole.

 • Anty – lider.
 • Charakterystyka lidera w kontekście zarządzania i przywództwa.
 • Model przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda, a indywidualny styl kierowania.
 • Lider, menedżer, mentor.

3. Samoświadomość lidera.

 • „Tornado” menedżera.
 • Budowanie mapy potencjału.
 • Indywidualna analiza SWOT.

4. Budowanie autorytetu.

 • Elementy wpływające na budowanie autorytetu.
 • Przekonania, a budowanie autorytetu.
 • Model T. A. Harrisa.
 • Expose lidera.

5. Odpowiedzialność lidera.

 • Wspieranie i wymaganie.
 • Ustalanie zasad.
 • Kryteria efektywnych zasad.

6. Zarządzanie różnorodnością w zespole.

 • Zespół wielopokoleniowy.
 • Style zachowań w zespole.
 • Budowanie „mapy” zespołu.

7. Skuteczny lider a zespół.

 • Cechy skutecznych zespołów.
 • Identyfikowanie i niwelowanie dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Określanie i komunikowanie celów – zarządzanie przez cele.
 • Umiejętne zlecanie oraz delegowanie zadań i uprawnień.
 • Komunikacja zadaniowa w pracy lidera.
 • Efektywny feedback.
 • Spotkanie operacyjne – czyli board meeting (podstawowe zasady).

8. Rozwijanie zespołu.

 • Jak uczą się dorośli – cykl Kolba.
 • Podstawowe metody rozwijania pracowników.
 • Trudne rozmowy – analiza transakcyjna.


Korzyści:

Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania oraz przywództwa oraz uzyskanie wskazówek związanych z efektywnym jej wykorzystaniem. Poznanie własnego stylu kierowania oraz stworzenie indywidualnej mapy potencjału uwzględniającej mocne strony i obszary do rozwoju. Poznanie zasad efektywnej komunikacji, nastawionej na współpracę, realizację celów oraz wpływającej na budowanie zaangażowania pracowników. Poznanie technik i nabycie umiejętności formułowania informacji zwrotnej adekwatnej do sytuacji w zespole. 


Umiejętności:

 • skonstruowania expose lidera mającego na celu budowanie autorytetu,
 • tworzenia wiążących kontraktów z pracownikami – określających uprawnienia i obowiązki,
 • zlecania i delegowania zadań (aby oczekiwania były zgodne z efektami),
 • określania i komunikowania celów,
 • udzielania informacji zwrotnej mającej na celu zmianę zachowań lub wzmocnienie pożądanych zachowań,
 • rozwijania i budowania zaangażowania pracowników.


Uczestnicy: Szkolenie dedykowane jest kierownikom, menadżerom, sukcesorom na stanowiska menadżerskie oraz wszystkim tym, którzy chcą odświeżyć lub zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tematyki zarządzania i przywództwa. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin

Ilość uczestników: 8 - 14

Cena szkolenia za osobę: 2460 zł (2000 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.