1 minut czytania
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W OPARCIU O NVC

Komunikacja w oparciu o NVC to proces, dzięki któremu ludziom łatwiej przychodzi wyrażanie swoich uczuć i potrzeb oraz słuchanie innych w empatyczny sposób. Skupia się na dialogu, który pomaga ludziom zrozumieć siebie nawzajem bez stosowania przemocy słownej czy emocjonalnej.

Cel szkolenia:
Budowanie poprawnej, nastawionej na współpracę i relację komunikacji międzyludzkiej w oparciu o NVC. Rozwinięcie umiejętności wzajemnej komunikacji z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik. Budowanie synergii zespołowej oraz realizacji celów, poprzez wzajemne zrozumienie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów.

Program szkolenia:

1. Podstawy NVC

 • Wprowadzenie do zagadnienia porozumienia bez przemocy (NVC).
 • Obszary zastosowania NVC.
 • Empatia i empatyczne słuchanie.
 • Zasady NVC: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby.

2. Efektywne komunikowanie się w oparciu o NVC.

 • Język szakala i język żyrafy.
 • Obserwacja bez oceniania.
 • Umiejętne odróżnianie emocji od „nieemocji”.
 • Komunikowanie emocji.
 • Komunikowanie potrzeb.
 • Formułowanie możliwie konkretnych próśb. 
 • Budowanie pozytywnej relacji z samym sobą.

3. NVC w biznesie i relacjach osobistych.

 • Zastosowanie NVC w życiu prywatnym i w biznesie.
 • Informacja zwrotna w oparciu o NVC.
 • Case study: NVC w praktyce.

Korzyści:

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych. Otrzymanie wiedzy na temat technik i narzędzi usprawniających komunikację w oparciu o NVC. Świadomość wpływu elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przekazywanie komunikatów. Poznanie postaw asertywnych. Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnych. Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętności:

 • rozpoznawanie oraz minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych,
 • właściwe dopasowanie własnego stylu komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy,
 • nabycie umiejętności właściwego formułowania informacji zwrotnej,
 • budowania pozytywnych relacji ze świadomością ich wpływu na efektywną współpracę.


Uczestnicy: 
Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą nauczyć efektywnego komunikowania na wielu płaszczyznach. Program obejmuje wprowadzenie do komunikowania w sposób NVC, praktyczne ćwiczenia oraz pracę na case study uczestników.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ilość uczestników: 10 - 12

Cena szkolenia za osobę: 1845 zł (1500 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.