2 minut czytania
ORGANIZACJA CZASU PRACY

Gdy zostanie skierowane w Twoją stronę pytanie „Czy czujesz, że brakuje Ci czasu?”, jaka będzie Twoja odpowiedź? Z doświadczenia wiemy, że większość z nas odpowiada „tak”. Czas nie jest z gumy, nie da się go rozciągnąć ani zgromadzić, nie da się go również cofnąć. Być może pocieszające będzie stwierdzenie, że doba każdego z nas trwa 24 godziny. Natomiast od nas zależy na ile efektywnie będziemy dysponowali tym nieodnawialnym zasobem. Dlatego istotne jest poznanie mechanizmów własnego działania oraz umiejętnego zarządzania sobą w czasie. Właściwa organizacja umożliwia realizację zadań i wykonywanie obowiązków na satysfakcjonującym poziomie, a co za tym idzie – „znajdowanie” czasu na odpoczynek. Koszykarz LeBron James zapytany, co jest najtrudniejsze w drodze do mistrzostwa, udzielił następującej odpowiedzi „Codziennie od nowa musimy uświadamiać sobie, że nie wolno nam zmarnować dnia”. 


Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności organizowania pracy własnej, prawidłowego określania celów oraz planowania krótko i długoterminowego. Poznanie technik i narzędzi zarządzania zadaniami w czasie, ustalania celów i priorytetów. Identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń wpływających na organizację czasu pracy. 


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

 • Zarządzanie sobą w czasie – podstawowe definicje.
 • Korzyści wynikające z efektywnej organizacji czasu pracy.
 • Indywidualne predyspozycje a organizacja czasu – style zachowań, prokrastynacja.

2. Określanie celów.

 • Rodzaje celów.
 • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych.
 • Model SMART a realizacja celu.
 • Dobór działań służących realizacji celów.

3.Wyznaczanie priorytetów.

 • Praca z check listą.
 • Zasada 2 minut.
 • Fotografia dnia.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Konsekwencje nieprawidłowego wyznaczanie priorytetów.

4. Czynniki negatywnie wpływające na efektywność.

 • Identyfikowanie zagrożeń – „złodziej czasu”.
 • Obniżenie efektywności – efekt piły.
 • Eliminowanie czynników negatywnie wpływających na efektywność.
 • Podniesienie efektywności – indywidualna krzywa efektywności.

5. Planowanie dnia pracy i realizacja zadań – techniki i narzędzia.

 • Etapy realizacji zadań trudnych i złożonych.
 • Zasada Pareto.
 • Metoda 40/60.
 • Kanban.
 • Praca w blokach czasowych.


Korzyści:

Wypracowanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie. Poznanie narzędzi wspomagających organizację pracy. Wiedza na temat ustalania priorytetów, wyznaczania celów oraz efektywnego planowania dnia i działania. Poznanie narzędzi umożliwiających wypracowanie dobrych nawyków. Umiejętne identyfikowanie zagrożeń przekładających się na spadek efektywności oraz eliminowanie niechcianych czynników. 


Umiejętności:

 • planowania i wykonywania zadań na podstawie indywidualnej wydajności,
 • wyznaczania celów i ustalania priorytetów,
 • efektywnego zarządzania sobą w czasie na podstawie poznanych i przećwiczonych technik i metod,
 • przejęcia kontroli nad sprawami bieżącymi i długoterminowymi.


Uczestnicy: Szkolenie dedykowane wszystkim pracownikom firmy, przedsiębiorcom oraz osobom mającym trudność w zarządzaniu sobą i zadaniami w czasie. 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ilość uczestników: 10 - 16

Cena szkolenia za osobę: 1230 zł (1000 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.