2 minut czytania
REKLAMACJE KONSUMENCKIE

Konsumentom w związku z dokonanymi zakupami przysługują liczne prawa. Sprzedawca z kolei obciążony jest pewną odpowiedzialnością. Niemniej zarówno uprawnienia jak i obowiązki dotyczą wszystkich stron procesu zakupowego i określone są przepisami prawa. Warto je znać, aby efektywnie zarządzać procesem reklamacji. 


Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy wynikającej z regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji konsumenckich. Zrozumienie zasad odpowiedzialności stron procesu. Poznanie uprawnień gwaranta, sprzedawcy oraz konsumenta uregulowanych przepisami prawa oraz wynikających z interpretacji sądowych. 


Program szkolenia:

1. Wstęp.

 • Pojęcia związane z procesem reklamacji.
 • Drogi składania reklamacji.
 • Akty prawne regulujące aspekty związane z reklamacjami konsumenckimi.

2. Reklamacja z tytułu gwarancji.

 • Definicja gwarancji.
 • Pojęcie gwaranta.
 • Obowiązki i uprawnienia gwaranta wynikające z przepisów prawa.
 • Obowiązki i uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów prawa.
 • Forma i terminy składania reklamacji z tytułu gwarancji.
 • Dostarczenie / udostępnienie towaru.
 • Zmiany w regulacjach prawnych po 01.01.2023 r.

3. Reklamacja z tytułu niezgodności z umową.

 • Rękojmia, a niezgodność z umową po 01.01.2023 r.
 • Zgodność, a niezgodność towaru z umową.
 • Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa.
  • Roszczenia konsumenta.
  • Uprawnienia wynikające z niezgodności z umową
 • Forma i terminy realizacji uprawnień wynikających z niezgodności z umową.
 • Okres odpowiedzialności: różnice między rękojmią, a niezgodnością z umową.
 • Niegodność z umową, a towar używany i wykonywany „na miarę”.
 • Możliwości reklamacji towarów nabytych przed wejściem w życie nowych regulacji prawnych.

4. Gwarancja, czy niezgodność z umową – kto decyduje?

5. Główne zależności między gwarancją, a niezgodnością z umową.

6. Case study – analiza sytuacji reklamacyjnych uczestników i szukanie możliwych i zgodnych z przepisami prawa rozwiązań. 


Korzyści:

Usprawnienie realizacji procesu reklamacji wynikające ze zdobycia podczas szkolenia wiedzy związanej z prawnymi aspektami obsługi procesu reklamacji. Ograniczenie sytuacji stresowych dzięki przepracowaniu poszczególnych case study uczestników oraz znalezieniu optymalnych rozwiązań zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem sądu. 


Uczestnicy: Szkolenie dedykowane wszystkim, którzy stanowią stronę w procesie sprzedaży konsumenckiej. 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin (opcjonalnie 7 godzin z modułem numer 6)

Ilość uczestników: 12 - 16

Cena szkolenia za osobę: 1230 zł (1000 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.