2 minut czytania
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
„Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni”
T. Robbins

Na różnych płaszczyznach życia mamy do czynienia z wieloma ważnymi zmianami. Zmiany te mają różne podłoża, różnymi przesłankami bywają podyktowane i miewają wiele „twarzy”. Często obawiamy się zmian, mimo że mamy świadomość, że są one stałym elementem naszej egzystencji. Strach przed zmianą pojawia się nawet w sytuacji, gdy akceptujemy konieczność wprowadzania zmian. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do zmiany, zaplanować proces zmiany, zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zweryfikować jak nasze mocne strony mogą zminimalizować ilość i siłę niepożądanych czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na sukces i powodzenie zmiany. 


Cel szkolenia:

Zapoznanie się z zagadnieniem zmiany oraz zrozumienie zmiany i jej wpływu na organizację. Nabycie wiedzy na temat etapów zmian. Zidentyfikowanie barier wdrażania zmian oraz ich minimalizowanie. Nabycie wiedzy na temat właściwego komunikowania i „wspierania” procesu zmiany na różnych płaszczyznach. 


Program szkolenia:

1. Zarządzanie zmianą – wprowadzenie.

 • Czym jest zmiana – definicja.
 • Żyjemy w świecie VUCA.
 • Płaszczyzny zmian.
 • Instytucjonalna.
 • Zespołowa.
 • Indywidualna.

2. Kogo dotyczy zmiana w organizacji.

 • „Kręgi na wodzie” – na kogo może wpłynąć zmiana.
 • Obszary i procesy w organizacji, których może dotyczyć zmiana.
 • Syndrom małża – nastawienie do zmiany

3. Pracownicy w zmianie.

 • Emocjonalny rollercoaster – proces przechodzenia przez zmianę.
 • Fazy procesu zmiany.
 • Jak wspierać zespół/pracowników w zmianie – model jeźdźca i słonia.
 • Zmiana, a proces grupowy.

4. Organizacja w zmianie.

 • Przyczyny niepowodzenia zmian.
 • Złoty krąg zmiany – zacznij od „dlaczego?”.
 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa w kontekście planowanych zmian.
 • 8 kroków wprowadzania zmiany według Johna Kottera.

5. Zarządzanie zmianą.

 • Komunikacja zmiany.
 • Rola lidera w zmianie.
 • Przykłady zmian zakończonych sukcesem.


Korzyści:

Zrozumienie w jaki sposób wprowadzanie zmian wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej. Zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania zmianą na każdym jej etapie. Pozyskanie narzędzi i metod przydatnych w procesie przeprowadzania organizacji i zespołu przez zmianę. 


Umiejętności:

 • zastosowania poznanych metod i narzędzi pomocnych w zarządzaniu zmianą,
 • identyfikacji czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) mogących mieć wpływ na zmiany w organizacji,
 • analizy pozytywnych i negatywnych czynników zewnętrznych oraz ich wpływu na zmiany w organizacji,
 • rozpoznawania mechanizmów zachodzących w zespole w związku ze zmianą,
 • rozpoznawania potrzeb i stanów emocjonalnych jednostek na poszczególnych etapach procesu,
 • minimalizowania niepożądanych zachowań członków zespołów mających negatywny wpływ na powodzenie wprowadzenia zmian
 • umiejętnego reagowania w sytuacji wystąpienia niepożądanych zachowań
 • przygotowania planu komunikacji zmiany.


Uczestnicy: Pracownicy firmy, których ewentualna zmiana mogłaby dotyczyć. W szczególności osoby zarządzające: menadżerowie, kierownicy, liderzy, przedsiębiorcy. 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ilość uczestników: 10 - 16

Cena szkolenia za osobę:  1230 zł (1000 zł netto)

Ze względu na zróżnicowane potrzeby organizacji ceny szkoleń zamkniętych (na wyłączność) ustalane są indywidualnie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do grupy roboczej, w której mogą komunikować się z trenerami oraz innymi uczestnikami szkoleń. 

Wszelkie prawa dotyczące programu są własnością firm Kinetic Progress Tomasz Gworys oraz Kinetic Progress Agnieszka Fleszar. Wykorzystywanie go w całości lub fragmentach dozwolone jest tylko za pisemną zgodą obu firm.